STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 
  STRONA GŁÓWNA
  AKTUALNOŚCI
  OFERTA USŁUG BIURA PORAD OBYWATELSKICH (BPO)
  ZASADY PORADNICTWA BPO
  PROJEKTY REALIZOWANE
  PROJEKTY ZREALIZOWANE
  Zapytania ofertowe
  SPRAWOZDANIE ZA 2015 ROK
  SPRAWOZDANIE BPO ZA 2014ROK
  => Ewaluacja PO-FIO 2014
  SPRAWOZDANIE BPO za 2013 ROK.
  SPRAWOZDANIE ZA 2012 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2011ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2009 ROK
  SPRAWOZDANIE ZA 2008 ROK
  REFERENCJE
  EDUKACJA FINANSOWA
  ŚWIETLICA "PRZYSTAŃ"
  ŚWIETLICA "PRZYJAŻN"
  WAŻNE WYDARZENIA
  WSPIERAJĄ NAS
  Wazne linki
  Mapa Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
  Licznik
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Ewaluacja PO-FIO 2014
Ewaluacja zadania 
pn."Biuro Porad Obywatelskich -poradnictwo obywatelskie formą wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie ze względu na niską świadomość prawna i obywatelską" współfinansowaną ze środków Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach projektu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Gminami :
 Ostrowiec Św., Kunów  i Waśniów 
 od 01-06-2014 do 31-10-2014r   
 Ilość Klientów  492
Ilość udzielonych porad  - 1048
w tym
bezpośrednia wizyta   756
kontakt telefoniczny      292
 Podział na płeć
Płeć
Ostrowiec Świętokrzyski
Kobieta
316
Mężczyzna
176
OGÓŁEM
492
 
na wykształcenie 
Wykształcenie
Ostrowiec Świętokrzyski
1. podstawowe
132
2. zawodowe
198
3. średnie
137
4. wyższe
25
Ogółem
492
 
 
 
 
na dochody  
Dochody
Ostrowiec Świętokrzyski
01. brak dochodu
109
03. emerytura
97
04. pomoc społeczna
78
06. praca
106
09. renta
69
10. renta rodzinna
1
16. inne
20
20. zasiłek dla bezrobotnych
9
21. świadczenie przedemerytalne
3
Ogółem
492
na dziedzinę
Dziedzina
Ostrowiec Świętokrzyski
01 MIESZKANIA
53
02 PRZESTĘPCZOŚĆ
37
03 RODZINA
94
04 ROSZCZENIA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
68
05 URZĘDY I SĄDY
172
06 WŁASNOŚĆ 
(dotyczy rzeczy ruchomych i nieruchomości, ale nie mieszkań własnościowych)
292
07 ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI
89
08 ZADŁUŻENIA
31
09 ZATRUDNIENIE
65
10 ZDROWIE
147
Ogółem
1048
Ewaluacja zadania 
pn."Biuro Porad Obywatelskich -poradnictwo obywatelskie formą wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie ze względu na niską świadomość prawna i obywatelską" współfinansowaną ze środków Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach projektu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Gminami :
 Ostrowiec Św., Kunów  i Waśniów 
 od 01-06-2014 do 30-09-2014r   
 Ilość Klientów  391
Ilość udzielonych porad  - 833
w tym
bezpośrednia wizyta   595
kontakt telefoniczny      238
 Podział na płeć
Płeć
Ostrowiec Świętokrzyski
Kobieta
237
Mężczyzna
154
OGÓŁEM
391
 
na wykształcenie 
Wykształcenie
Ostrowiec Świętokrzyski
1. podstawowe
102
2. zawodowe
168
3. średnie
103
4. wyższe
18
Ogółem
391
 
 
 
 
na dochody  
Dochody
Ostrowiec Świętokrzyski
01. brak dochodu
93
03. emerytura
62
04. pomoc społeczna
71
06. praca
86
09. renta
56
10. renta rodzinna
4
16. inne
10
20. zasiłek dla bezrobotnych
6
21. świadczenie przedemerytalne
3
Ogółem
391
na dziedzinę
Dziedzina
Ostrowiec Świętokrzyski
01 MIESZKANIA
47
02 PRZESTĘPCZOŚĆ
34
03 RODZINA
83
04 ROSZCZENIA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
60
05 URZĘDY I SĄDY
143
06 WŁASNOŚĆ 
(dotyczy rzeczy ruchomych i nieruchomości, ale nie mieszkań własnościowych)
195
07 ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI
76
08 ZADŁUŻENIA
24
09 ZATRUDNIENIE
49
10 ZDROWIE
122
Ogółem
833
  W miesiącu wrześniu zostały wyemitowane 4 spoty reklamowe w Radio Kielce  oraz po dwa ogłoszenia reklamowe w Wiadomościach Świętokrzyskich oraz  Gazecie Starachowickiej . Reklama dotyczyła  zadania w ramach  projektu FIO  współfinansowanego ze środków MPiPS  realizowanego w partnerstwie z Gminami Ostrowiec, Kunów i Waśniów
Został także wydany Informator PPiO i rozesłany do wszystkich  instytucji pomocowych w województwie świętokrzyskim.
Ewaluacja zadania 
pn."Biuro Porad Obywatelskich -poradnictwo obywatelskie formą wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie ze względu na niską świadomość prawna i obywatelską" współfinansowaną ze środków Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach projektu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Gminami :
 Ostrowiec Św., Kunów  i Waśniów 
 od 01-06-2014 do 31-08-2014r   
 Ilość Klientów  287
Ilość udzielonych porad  - 604
w tym
bezpośrednia wizyta   430
kontakt telefoniczny      174
 Podział na płeć
Płeć
Ostrowiec Świętokrzyski
Kobieta
172
Mężczyzna
115
OGÓŁEM
287
 
na wykształcenie 
Wykształcenie
Ostrowiec Świętokrzyski
1. podstawowe
73
2. zawodowe
122
3. średnie
78
4. wyższe
14
Ogółem
287
 
 
 
na dochody  
Dochody
Ostrowiec Świętokrzyski
01. brak dochodu
70
03. emerytura
39
04. pomoc społeczna
55
06. praca
64
09. renta
43
10. renta rodzinna
4
16. inne
4
20. zasiłek dla bezrobotnych
5
21. świadczenie przedemerytalne
3
Ogółem
287
na dziedzinę
Dziedzina
Ostrowiec Świętokrzyski
01 MIESZKANIA
37
02 PRZESTĘPCZOŚĆ
25
03 RODZINA
53
04 ROSZCZENIA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
42
05 URZĘDY I SĄDY
120
06 WŁASNOŚĆ 
(dotyczy rzeczy ruchomych i nieruchomości, ale nie mieszkań własnościowych)
135
07 ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI
57
08 ZADŁUŻENIA
14
09 ZATRUDNIENIE
39
10 ZDROWIE
82
Ogółem
604
  
W miesiącu  lipcu została  otworzona  nowa Filia BPO  w Starachowicach  która mieści się  w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych  przy ul. Radomskiej 72 i przyjmuje Klientów 
w godz. 9:00 - 14:00


                                          Ewaluacja zadania 
pn."Biuro Porad Obywatelskich -poradnictwo obywatelskie formą wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie ze względu na niską świadomość prawna i obywatelską" współfinansowaną ze środków Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach projektu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Gminami :
 Ostrowiec Św., Kunów  i Waśniów 
 od 01-06-2014 do 31-07-2014r   
 Ilość Klientów 180
Ilość udzielonych porad  - 309
w tym
bezpośrednia wizyta  237
kontakt telefoniczny   72
 Podział ze względu na płeć
Płeć
Ostrowiec Świętokrzyski
Kobieta
111
Mężczyzna
69
OGÓŁEM
180
 
na wykształcenie 
Wykształcenie
Ostrowiec Świętokrzyski
1. podstawowe
40
2. zawodowe
79
3. średnie
52
4. wyższe
9
Ogółem
180
 
 
 
na dochody  
Dochody
Ostrowiec Świętokrzyski
01. brak dochodu
47
03. emerytura
25
04. pomoc społeczna
34
06. praca
39
09. renta
26
10. renta rodzinna
2
16. inne
3
20. zasiłek dla bezrobotnych
2
21. świadczenie przedemerytalne
2
Ogółem
180
na dziedzinę
Dziedzina
Ostrowiec Świętokrzyski
01 MIESZKANIA
16
02 PRZESTĘPCZOŚĆ
13
03 RODZINA
26
04 ROSZCZENIA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
21
05 URZĘDY I SĄDY
74
06 WŁASNOŚĆ 
(dotyczy rzeczy ruchomych i nieruchomości, ale nie mieszkań własnościowych)
77
07 ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI
26
08 ZADŁUŻENIA
5
09 ZATRUDNIENIE
20
10 ZDROWIE
31
Ogółem
309
 
                                           Ewaluacja zadania 
pn."Biuro Porad Obywatelskich -poradnictwo obywatelskie formą wsparcia grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie ze względu na niską świadomość prawna i obywatelską" współfinansowaną ze środków Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach projektu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Gminami :
 Ostrowiec Św., Kunów  i Waśniów 
 od 01-06-2014 do 30-06-2014r   
 Ilość Klientów 92
Ilość udzielonych porad  - 128
w tym
bezpośrednia wizyta  88
kontakt telefoniczny   40
 Podział na płeć
Płeć
Ostrowiec Świętokrzyski
Kobieta
58
Mężczyzna
34
OGÓŁEM
92
 
na wykształcenie 
Wykształcenie
Ostrowiec Świętokrzyski
1. podstawowe
22
2. zawodowe
43
3. średnie
23
4. wyższe
4
Ogółem
92
 
 
 
 na dochody  
Dochody
Ostrowiec Świętokrzyski
01. brak dochodu
21
03. emerytura
15
04. pomoc społeczna
20
06. praca
17
09. renta
15
10. renta rodzinna
1
16. inne
1
20. zasiłek dla bezrobotnych
1
21. świadczenie przedemerytalne
1
Ogółem
92
na dziedzinę
Dziedzina
Ostrowiec Świętokrzyski
01 MIESZKANIA
5
02 PRZESTĘPCZOŚĆ
7
03 RODZINA
9
04 ROSZCZENIA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
11
05 URZĘDY I SĄDY
31
06 WŁASNOŚĆ 
(dotyczy rzeczy ruchomych i nieruchomości, ale nie mieszkań własnościowych)
35
07 ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI
13
08 ZADŁUŻENIA
2
09 ZATRUDNIENIE
3
10 ZDROWIE
12
Ogółem
128
 
 
Świadomy Obywatel to Obywatel znajacy swoje prawa i obowiązki  
   
Reklama  
 
 
MISJA / WIZJA BIURA PORAD OBYWATELSKICH  
  Misją BPO
Jest wykształcenie świadomego obywatela znającego swoje prawa i obowiązki. poprzez edukację i aktywizację obywateli oraz zmiany polityki społecznej do zdiagnozowanych potrzeb
Wizja
BPO jest pozarzadową ogranizacją , która w oparciu o profesjonalizm doradców udziela poufnych, kompleksowych, bezpłatnych porad obywatelskich i informacji pracując wedlug zasad i standardów sieci biur należących do ZBPO.


 
CELE STATUTOWE  
  Cele statutowe, przedmiot działalności statutowej Organizacji:
Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest:
integrowanie lokalnej społeczności w celu samodzielnego rozwiązywania otaczających ją problemów ekonomiczno-społecznych;
współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu tworzenia wspólnej polityki przeciwdziałania bezrobociu i degradacji społecznej.
Oraz:
1.Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym :
- tworzenie mechanizmów pozwalających na uaktywnienie osób bezrobotnych
- prowadzenie szkoleń oraz kursów mających na celu przekwalifikowanie zawodowe.
2.Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób adekwatnymi formami pomocy.
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.
4.Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, poprzez działalność informacyjno-konsultacyjną i szkoleniową.
5. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, poprzez działalność informacyjno- konsultacyjną i szkoleniową.
6. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
8 Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
9 Promocja i organizacja wolontariatu.
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
11. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wykonywania zadań publicznych, o których mowa w w/w ustawie
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM